'In Tussentijd', een boek met augmented reality
Tekst: Philip Peters
Tekst/beeld: Monique Broekman
Uitgave: Stichting Cultuurfonds 's-Hertogenbosch/Stichting Puckworks
Prijs: 30 euro (excl. verzendkosten)
Te koop bij Heinen, Kerkstraat, 's-Hertogenbosch, het Stedelijk museum 's-Hertogenbosch
of mail naar info@moniquebroekman.nl.
Door het downloaden van een app op je smartphone of tablet komen afbeeldingen in het boek tot leven. De handleiding staat in het boek. Hieronder kunt u alvast een kijkje nemen in het boek en de inleiding lezen door Philip Peters.IN TUSSENTIJD (door Philip Peters)

Iets meer dan twintig jaar geleden was ik rijksgecommiteerde bij het eindexamen van Monique Broekman aan de academie van ‘s-Hertogenbosch. We hebben toen een paar keer lang gepraat. Ik was ongeveer net zo oud als Monique nu is.
Twintig jaar later kwamen we elkaar opnieuw tegen, op LinkedIn nog wel. We begonnen een uitgebreide correspondentie en een van de gevolgen daarvan was, dat we besloten om samen een boek te maken. Dat hebt u nu in uw handen.
Deze publicatie documenteert twintig jaar werk van Monique verdeeld over acht thematische hoofdstukken. Het is te vergelijken met een getijdenboek: een onderverdeling van de tijd die ritme en structuur geeft. Net als het geval is bij Monique’s projecten, die vaak bestaan uit schilderkunst én het optekenen van verhalen in de openbare ruimte, wilden we dat het boek een afwisseling zou zijn van actie en reflectie en de acht hoofdstukken omvatten met elkaar vrijwel alle grote thema’s van de mensheid. Ook ging Monique terug naar plekken waar ze vroeger had gewerkt om te kijken hoe het daar nu gesteld was, wat er veranderd was en of de mensen ‘van vroeger’ er nog waren en als dat niet het geval was, wat was er dan met ze gebeurd?
Het ontstaan van dit boek is op een blog te volgen geweest. Dat blog bestaat nog steeds: www.moniquebroekman.blogspot.com
We wilden niet dat het boek zou bestaan uit praatjes bij plaatjes en mijn teksten volgen wel de thematische indeling en verwijzen een enkele keer ook naar Monique’s werk, maar ze zijn ook autonoom te lezen als zelfstandige, soms nogal persoonlijke teksten over de verschillende onderwerpen.
Aan de titel In Tussentijd kunnen verschillende betekenissen worden gegeven. Wat ons betreft gaat het in dit boek om het verstrijken van de tijd, over het door elkaar lopen van tijden in je hoofd, over het stilzetten van de tijd en over die speciale, fictieve tijd waarin de kunstenaar opereert. Kunstenaars hebben als het ware een ‘scheve’ kijk op de wereld, feiten (of wat als feit wordt aangeboden) worden getransformeerd tot een werk van fictie vanuit onverhoedse invalshoeken, vanuit a crack in the wall zodat een ander, persoonlijker perspectief ontstaat. Kunst wordt in tussentijd gemaakt en naast de vele interviews, verhalen en gesprekken in Monique’s projecten, die dit boek een dynamisch aspect geven, is het hele boek eigenlijk in tussentijd tot stand gekomen via ons blog en onze correspondentie: wij beschouwen het boek zelf als een nieuw werk dat gebaseerd is op eerder werk maar in zijn compositie en invulling ook een zekere mate van geëngageerde autonomie bezit.
Alle interviews en andere filmpjes in dit boek zijn met behulp van een smartphone of een tablet te zien, hier is een vorm van augmented reality toegepast, waarvan u op de volgende bladzijde een uitgebreide handleiding vindt – het is geen ingewikkeld procedé maar een gebruikersvriendelijke app die op iedere smart phone of tablet kan worden gedownload.
Wij voelen ons thuis in tussentijd, in dat ongrijpbare moment tussen tijd en plaats dat als het ware een parallel universum vormt dat naast en dwars door het alledaagse heen bestaat. Tussentijd is bij uitstek de plek van de kunst, de thuisbasis van de verbeelding, in beide betekenissen van het woord.