Reactie op bestuursakkoord van het nieuwe Brabantse provinciale bestuur

13 mei 2020

Mijn reactie (filmpje met geluid) op de uitholling van de cultuur in het bestuursakkoord van het nieuwe Brabantse provinciale bestuur, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant.

Er was eens een provincie in het zuiden van het land met een gedeputeerde voor cultuur van het CDA die de verbindende kracht van kunst zag en die me deed reizen langs de Brabantse dorpen in een omgebouwde keet. De boeren uit de dorpen trokken mijn beschilderde wagen voort met hun tractoren van het ene dorp naar het andere en brachten mij als lunch hun eigen verbouwde asperges, aardbeien of andere producten als aanleiding voor ontmoeting en gesprek. In deze onalledaagse behuizing was ruimte voor verwondering en nieuwsgierigheid naar elkaars anders zijn.
Maar het sprookje is over en uit. Tractoren staan in een ander daglicht. Er is geen Brabantse gedeputeerde voor cultuur meer in de tijd van het zogenaamde nieuwe normaal waarin anders zijn als bedreiging wordt gezien en niet als inspiratiebron voor nieuwe gedachten. Kunst en cultuur is onlosmakelijk onderdeel van het leven en van de economie, en kan alleen daarom al geen hobby zijn.